Vi är rädda om dig

INTEGRITETSPOLICY

GDPR (General Data Protection Regulation) eller Dataskyddsförordningen som den även kallas, är en ny EU-förordning som helt ersätter svenska PUL (personuppgiftslagen) och träder i kraft 25 maj 2018. GDPR kommer gälla för alla företag som hanterar personuppgifter och har som syfte att ge dig ett förstärkt skydd av din personliga integritet. Med anledning av GDPR har vi uppdaterat vår Integritetspolicy som bland annat beskriver hur och varför vi sparar dina uppgifter. Vi på Vinovum och Bosswine följer nedan gällande regler för GDPR.

Våra krav på personuppgifter hanteras enligt GDPR och kommer säkerställas vid upphandling, tjänster, och är en del i vår kravspecifikation för eventuella avtal.

För behandling av kundregister och mailhantering på Vinovum och Bosswine gäller följande: våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras och uppdateras löpande enligt vår integritetspolicy.

Du kan när som helst begära tillgång till den information vi hanterar om dig, möjlighet att ändra felaktiga uppgifter samt ange om du önskar att vi tar bort dina uppgifter ur vårt system.

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar rapporteras senast inom 72 timmar till Datainspektionen.

Har du fler frågor?
Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är Vinovum AB och Bosswine AB, Box 24094, 10450 Stockholm. För frågor om integritets-policyn kan du nå oss (Jennifer Gimilio) på telefon: 08-404 00 90 eller via e-post info@vinovum.se.
Andra kontakter kan du hitta under "Kontakt".

VINOVUM FÖR
VÄLGÖRENHET

Som en del i Vinovums CSR-arbete och samhällsansvar utser vi "månadens medarbetare" som får välja ett välgörande
ändamål som de önskar att vårt månatliga bidrag ska gå till.

Vinovum AB

Besöksadress: Linnégatan 104, 115 23 Stockholm
Postadress: Box 24094, 104 50 Stockholm