Kontakta oss : +46 (0)8 404 00 90

Hållbarhetsarbete

Dryckesbranschens Klimatinitiativ - DKI

– Vi är i början av vår gemensamma resa mot en dryckesindustri utan klimatpåverkan och vi kommer att dela med oss ​​av våra framsteg på vägen. Vi vill vara transparenta och hjälpa konsumenterna att göra mer hållbara val, säger Magdalena Gerger, vd på Systembolaget.

Dryckesindustrins Climate Initiative är i första hand kopplat till tre av FN:s globala mål:

 • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion.
 • Mål 13 – Kampen mot klimatförändringar.
 • Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap.

Mål för 2030 för Dryckesindustrins klimatsatsning

 1. 100 % resurseffektiva och fossilfria inrikestransporter samt en ökande andel fossilfria transporter utomlands.
 2. 100 % resurseffektiva och återvinningsbara förpackningar.
 3. 100 % förnybar el och energi i vår egen verksamhet och en allt större andel i hela försörjningskedjan.
 4. En strategi för mätbar primärproduktion och odling.

Två prioriterade områden

 1. Två områden som är särskilt viktiga är förpackning och transport.

  – Det är ett unikt branschinitiativ. Min förhoppning är att vi på sikt kan visa många bra och innovativa exempel på vad vi gör och på så sätt inspirera andra branscher, säger Carl Johan Svaton, ordförande i Sprit & Wine Providers Association.

  – Våra medlemmar gör redan idag stora ansträngningar för att minska sin klimatpåverkan, men genom ett gemensamt engagemang kan vi driva och stötta varandra ytterligare. Vi är både stolta och ödmjuka över det arbete som nu ligger framför oss, säger Mikael Hellberg, ordförande för Svenska Bryggerierna.

Företagen som anslutit sig till Dryckesbranschens Klimatsatsning

Prenumerera på vinklubben

© 2024 All Rights Reserved.

Scroll to Top